Prawo cywilne

Kancelaria udziela m.in. porad prawnych jak i reprezentuje przed Sądem w następujących sprawach:
– naruszenia posiadania,
– zasiedzenia własności nieruchomości,
– zasiedzenia służebności
– ustalenia służebności drogi koniecznej
– zniesienia współwłasności
– bezpodstawnego wzbogacenia,
– roszczeń z umów cywilno-prawnych (sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, użyczenie, pożyczka, zlecenie, umowa o dzieło, ubezpieczenia)
– rozliczenia nakładów na rzecz wspólną bądź cudzą,
– służebności osobistych,
– umów dożywocia,
– służebności przesyłu,
– odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych,
– uchylenia się od złożonego oświadczenia woli,
– odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej,
– szkód wyrządzonych przez zwierzęta (szkody łowieckie),
– szkód komunikacyjnych (odszkodowania od sprawcy i od ubezpieczalni w ramach umowy OC, naprawianie szkód z ubezpieczeniowego funduszu  gwarancyjnego),
– naruszenia dóbr osobistych,
– eksmisyjnych,

Ponadto przygotowuję projekty umów cywilnych zarówno nazwanych (sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, użyczenie, pożyczka, zlecenie, umowa o dzieło, ubezpieczenia) jak i nienazwanych bądź mieszanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

three × three =