Prawo pracy

Kancelaria udziela m.in. porad prawnych jak i reprezentuje przed Sądem w następujących sprawach:
– ustalenia istnienia stosunku pracy (umowy o dzieło i zlecenie mające cechy umowy o pracę)
– przywrócenia do pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy),
– roszczeń z tytułu umowy o pracę (brak zapłaty wynagrodzenia, nieodprowadzanie składek do ZUS, US),
– uprawnień związanych z macierzyństwem,
– odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę,
– ekwiwalentu za urlop,
– ekwiwalentu za nocowanie w kabinie,
– dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
– delegacji
– wypadków w pracy,
– wypadków w drodze do pracy.

Obsługuję również pracodawców, w szczególności z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przygotowywanie projektów umów, regulaminów pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *